V + I + I + T – CORDOBA, ARGENTINA.

In Blog Portraits